home English
Бібліотека | Контакт інфо донорів Юр.Консультація
В Інтернеті На сайті

Юридичні клініки Чернівців

Тут Ви можете преглянути коротку інформацію по юридичних клініках.

Більш даталізовану, яку ми отримали від керівників клінік Ви можете скачати у форматі Microsoft Word з посилань нижче:

 

Чернівецького фін.-юр. інституту : chernivtsi.zip 29K

Юридична клініка Чернівецького фінансово-юридичного інституту

 • Контактна інформація про юридичну клініку:
 • Юридична клініка Чернівецького фінансово-юридичного інституту, на базі Чернівецького міського Центру захисту приватних підприємців і підприємств малого бізнесу.
  58002, м. Чернівці, вул. О. Кобилянської, 3. тел/факс. 8(0372)585-314
  kuharchuk@au.cv.ua

 • Загальна інформація про історію створення та становлення юридичної клініки
 • Юридична клініка Чернівецького фінансово-юридичного інституту була створена за фінансового сприяння Міжнародного фонду «Відродження» на базі Чернівецького міського центру захисту приватних підприємців і підприємств малого бізнесу і розпочала свою діяльність в жовтні 2003 року.
  Організація виникла за ініціативою Центру та ректора інституту. Вона створена для засвоєння і подальшої розробки активних методик навчання студентів-юристів, надання безкоштовної юридичної допомоги та проведення правопросвітницької діяльності.
  З початку своєї діяльності першочерговою метою, виходячи із пріоритетів діяльності інституту, завданням клініки стало надання безкоштовної юридичної допомоги малозабезпеченим верствам населення. Діяльність юридичної клініки з моменту її створення не припинялась.
  Завданнями діяльності юридичної клініки на цей час є:

  • вироблення у студентів навичок, необхідних юристу-практику;
  • надання безкоштовної юридичної допомоги малозабезпеченим громадянам;
  • розвиток юридичного світогляду, тобто допомога студентам в розумінні професії юриста, його місця в суспільстві, основних навичок, необхідних для оволодіння новими галузями права, професійної етики юриста.
 • Структура, механізм діяльності та функціонування юридичної клініки
 • Юридична клініка Чернівецького фінансово-юридичного інституту складається із студентів інституту і функціонує на громадських засадах, метою діяльності якого є формування практичних вмінь та навичок у студентів шляхом надання безкоштовної юридичної допомоги та здійснення правопросвітницької діяльності із застосуванням активних методик навчання.

  Юридичну клініку було створено на базі Чернівецького міського центру захисту приватних підприємців і підприємств малого бізнесу, правовий статус – без створення юридичної особи;
  Для функціонування юридичної клініки центром виділено спеціальне приміщення, яке обладнане офісними меблями, комп’ютерною технікою, телефонним зв’язком, існує доступ до ресурсів Інтернет.
  Функціонування юридичної клініки безпосередньо проявляється в наданні безкоштовної юридичної допомоги.

 • Порядок та режим роботи; види послуг, що надаються; порядок надання послуг.
  • кожного вівторка та черверга з 10:00 – 18:00;
  • консультації, роз’яснення та застосування НПА, в окремих випадках представництво;
  •  консультаційні послуги надаються безпосередньо при зверненні, представництво – тільки після обговорення та оцінки конкретної ситуації;
  • студенти юридичної клініки приймають участь в семінарах, конференціях, та інших заходах підготовлених, як іншими ГО, так і науковими установами України;
 • Внутрішня організаційна модель, структура юридичної клініки
 • Юридичну клініку  Чернівецького фінансово-юридичного інституту очолюють 11 студентів, керівник клініки, два супервайзери, директор клініки.

 • Умови і порядок залучення осіб до роботи в юридичній клініці
 • До роботи в юридичній клініці  безпосередньо залучені:

  • викладачів - двоє
  • студентів – десять чоловік
  • залучення інших спеціалістів – одна особа

  Умови і порядок залучення до роботи  в ЮК регулюється Положенням про підбір персоналу Юридичної клініки Чернівецького фінансово-юридичного інституту. Його основні засади:

  1. Персонал юридичної клініки — це кадровий склад юридичної клініки, що складається з постійних працівників, які спільно виконують конкретно поставлені функції, спрямовані на досягнення мети та реалізацію завдань юридичної клініки, визначених в її установчих документах.
  2. Підбір персоналу юридичної клініки — це технологія формування персоналу, система заходів із залучення до роботи у юридичній клініці персоналу, який зможе забезпечувати досягнення її мети та завдань.  
  3. Принципи підбору персоналу юридичної клініки — це головні вихідні положення, яким підпорядковується діяльність з підбору персоналу юридичної клініки.
  4. Концептуальний алгоритм підбору персоналу юридичної клініки — це організаційно-управлінська технологія, послідовність дій, яка має бути дотримана при проведенні підбору персоналу.
  5. Функціональний механізм підбору персоналу юридичної клініки — це організаційно-управлінська технологія, розрахунок функціонального забезпечення кожного суб’єкта, який залучений до підбору персоналу юридичної клініки.
  6. Конкурсний відбір персоналу юридичної клініки — це організаційно-управлінська технологія, процедура впровадження принципу конкурсності у діяльність щодо підбору персоналу юридичної клініки, яка має особливості залежно від категорії кандидатів на посаду і передбачає застосування заходів перевірки їх готовності до виконання очікуваних функцій діяльності.
  7. Представник керівництва юридичної клініки — це особа, яка виконує управлінські функції в юридичній клініці (керівник) та для потреб цього Положення має окремі функції щодо підбору персоналу.
  8. Кандидат на прийняття (зарахування) до юридичної клініки — це особа, що виявила намір вступити до юридичної клініки та звернулася з таким проханням до представника керівництва юридичної клініки.
 • Принципи підбору персоналу юридичної клініки
  • Підбір персоналу юридичної клініки заснований на принципах добровільності, вільного доступу до роботи в юридичній клініці, організаційно-управлінської доцільності, конкурсності.
  • Добровільність — це принцип підбору персоналу юридичної клініки, який полягає у відсутності жодних ознак примусу щодо бажання особи працювати у юридичній клініці;
  • Вільний доступ до роботи в юридичній клініці — це принцип підбору персоналу юридичної клініки, який означає, що кожна особа, яка виявила бажання працювати у юридичній клініці, має можливість цей намір реалізувати, а юридична клініка має створити умови для цього;
  • Конкурсність — це принцип підбору персоналу юридичної клініки, який полягає у використанні, для обґрунтованого підбору персоналу до організації або на керівні посади, конкурсних випробувань. 
 • Мета, завдання та основні етапи  підбору персоналу юридичної клініки
 • Метою підбору персоналу юридичної клініки є створення первинної ланки формування персоналу — максимальна укомплектованість організації якісним персоналом.

  На досягнення мети підбору спрямовані наступні завдання:
  • планування підбору персоналу юридичної клініки;
  • залучення та відбір кандидатів до роботи у юридичній клініці;
  • адаптація до роботи у юридичній клініці.
  • Завдання підбору персоналу юридичної клініки відповідають його основним етапам.
   Модель вступника (кандидата)  до юридичної клініки На момент вступу до юридичної клініки та початку роботи у ній працівник повинен:
  •  для студента — навчатись у вищому навчальному закладі на старшому за перший курсі юридичного факультету, мати бажання працювати у юридичній клініці.
  • для керівника — мати повну вищу освіту, бути компетентним, бажати і мати час для управлінської праці у юридичній клініці.
 • Навчально-методичне забезпечення юридичної клініки
  • навчальне забезпечення юридичної клініки (посібники, інтернет та інші ресурси);
  •  власні напрацювання та розробки;

  Діяльність Юридичної клініки Чернівецького фінансово-юридичного інституту спрямована на надання студентів необхідних знань, вмінь та навиків практики для роботи у юридичній сфері.

 • Кількісні показники діяльності юридичної клініки
 • Шляхом особистого прийому  надається безкоштовна юридична допомога: юридичні консультації, складання процесуальних документів. Юридичну допомогу отримали 175 осіб.

 • Основні перешкоди у діяльності юридичної клініки

На даний час відсутня навчальна програма, що передбачає виважену, планомірну підготовку викладачів, підготовку і проведення викладачами занять зі студентами ЮК а також безпосередню підготовку студентов;
На сьогодні більшість юридичних клінік мають власну практику підготовки студентів до роботи в ЮК, у кожної ЮК своє методичне забезпечення навчального процесу. Проте у більшості така підготовка є ситуативною, а подекуди взагалі відсутня;
Можна констатувати відсутність узгодженої, хоча б на рівні Асоціації ЮК України, програми навчання студентів у юридичній клініці. Це у свою чергу призводить до того, що у виборі предметів, тем, годин навчання є недоліки, навчання у юридичній клініці є неповним або недостатнім для того, щоб у повній мірі ефективно працювати в ЮК.Про авторів | Мапа сайту | Privacy Policy | Контактна інфо | ©2006 Alex'Z & Pamela.

При використаннi матерiалiв сайту посилання на "Асоціацію Юридичних Клінік України" та цей сайт є обов'язковим.