home English
Бібліотека | Контакт інфо донорів Юр.Консультація
В Інтернеті На сайті

Юридичні клініки Миколаїва

 

Тут Ви можете преглянути коротку інформацію по юридичних клініках.


НУ кораблебудування ім. адм. Макарова

Більш даталізовану, яку ми отримали від керівників клінік Ви можете скачати у форматі Microsoft Word з посилань нижче:

НУ кораблебудування ім. адм. Макарова: mykolaiv.zip 603K

Юридична клініка Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова

54000 м. Миколаїв, вул. Героїв Сталінграду, 9

(0512) 397323

Електронна пошта: dmytro99@mail.ru

 

Клініка заснована у 2000 році на базі кафедри правознавства Миколаївського гуманітарного інституту Українського державного морського технічного університету імені адмірала Макарова (сьогодні Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова). Клініка здійснює роботу на основі статуту, що затверджується ректором і є навчально-практичною лабораторією при кафедрі правознавства. Режим роботи: вівторок, четвер 15.00-17.00 (прийом клієнтів); середа, п’ятниця 15.00 –17.00 (внутрішня робота, запис клієнтів на зустріч з студентами-консультантами за телефоном)

Виключаючи святкові дні та періоди сесій та канікул. Види послуг, що надаються надання юридичний консультацій у сфері цивільного, сімейного, трудового, житлового права, права соціального забезпечення; у сфері захисту прав людини підготовка процесуальних документів для розгляду справ у суді та заяв, скарг тощо до відповідних інстанцій, в окремих випадках представництво інтересів клієнтів у суді.

Послуги надаються : шляхом співбесіди в юридичній клініці, поштою.

Опис зовнішніх зв’язків та їх організаційна структура: співпраця з Миколаївським бласним управлінням юстиції (студенти-консультанти беруть участь у прийомах громадян посадовими особами управління), Фондом соціального захисту інвалідів Миколаївській області (з 2000 р. у фонді працює громадська приймальня юридичної клініки)

Внутрішні організаційна модель, структура «юридичної клініки»: Універсальна «юридична клініка» Навчально-практична лабораторія при ВНЗ

Структура: керівник клініки – > викладач-куратор – > координатор – > консультанти.

Студенти залучаються до роботи в «юридичній клініці» за власним бажанням шляхом конкурсного відбору, після викладання спецкурсу “Юридична клініка”. Середній бал успішності у навчанні має бути не менше 4,5, потрібно пройти співбесіду. Кількість осіб, залучених до роботи «юридичної клініки”: 3 викладачі, 15 студентів, 2 інші спеціалісти.

Навчально-методичне забезпечення «юридичної клініки”: навчальним планом спеціальності “Правознавство” передбачено спецкурс “Юридична клініка” (обсяг 16 годин). Навчальна програма, навчальні посібники, що були опубліковані в України протягом 2000-2005 р., авторами яких є представники Асоціації юридичних клінік України. У юридичній клініці є власна юридична бібліотека. Підготовлено до друку навчально-практичний посібник з цивільного права для студентів-консультантів юридичних клінік ; методичний посібник «Як захистити свої виборчі права»; завершується розроблення комп’ютерної програми для тестування набутих знань студентами-консультантами юридичної клініки.

Співпраця з органами державної влади та місцевого самоврядування: співпраця з Миколаївським обласним управлінням юстиції з приводу правової освіти населення та правової допомоги. Співпраця з іншими профільними організаціями: співпраця з Фондом соціального захисту інвалідів з приводу юридичної допомоги особам з обмеженими можливостями.

Кількісні показники діяльності «юридичної клініки»:

  • Кількість прийнятих громадян : 122 особи (протягом навчального року)
  • Характеристика за соціальними групами прийнятих громадян:

пенсіонери – 57; безробітні – 9; інваліди – 36; інші категорії громадян – 20.

Аналіз юридичної галузевості та категорій справ «юридичної клініки»: цивільні – 44; трудові – 8; сімейні – 7; земельні – 2; житлові – 12; питання з соціального захисту – 32; консультації з питань цивільного процесу – 12; консультації з питань спадкового права – 5.

Матеріально-фінансова база «юридичної клініки»: Клініка фінансується за рахунок коштів ВНЗ. Клініка у роботі використовує матеріальну базу кафедри правознавства та обладнана двома комп’ютерами, принтером. Клініка має доступ до мережі Інтернет, забезпечена правовими пошуковими системами, друкованими нормативними матеріалами. Участь «юридичної клініки» у реалізації державних та недержавних цільових програм: студенти-консультанти та викладачі-куратори юридичної клініки беруть участь у програмі “Сприяння судовій реформі в Україні”, що ініційована Міжнародним фондом “Відродження”.

Перспектива вдосконалення діяльності «юридичної клініки»: Вдосконаленням діяльності юридичної клініки є використання досвіду провідних юридичних клінік України, пропаганда діяльності юридичної клініки у ЗМІ, співпраця з профільними організаціями, більш широке впровадження правової допомоги щодо представництва клієнтів в судах, впровадження новітніх методик у практичне навчання студентів-консультантів.

 

 


Про авторів | Мапа сайту | Privacy Policy | Контактна інфо | ©2006 Alex'Z & Pamela.

При використаннi матерiалiв сайту посилання на "Асоціацію Юридичних Клінік України" та цей сайт є обов'язковим.