home English
Бібліотека | Контакт інфо донорів Юр.Консультація
В Інтернеті На сайті

Юридичні клініки Одеси

Тут Ви можете преглянути коротку інформацію по юридичних клініках.

Більш даталізовану, яку ми отримали від керівників клінік Ви можете скачати у форматі Microsoft Word з посилань нижче:

«Півд. український центр молодих юристів» : odesa.zip 13K

Одеська міжвузівська юридична клініка на базі «Південноукраїнського центру молодих юристів»

 • Контактна інформація про «юридичну клініку»:
 • Одеська міжвузівська юридична клініка
  на базі «Південноукраїнського центру молодих юристів».
  м. Одеса, вул.Ак. Філатова, 66/68;
  E-mail: Lawcentre@optima.com.ua

 • Загальна інформація про історію створення та становлення «юридичної клініки»;
 • У лютому 1998 року зусиллями студентів-юристів членів Громадської організації «Південноукраїнський центр молодих юристів» і Одеської державної юридичної академії була створена юридична клініка. У результаті безперервної роботи протягом 4 років, співробітники клініки домоглися включення Клініки в структуру Академії, і інтеграції її в процес навчання студентів Академії. 1 лютого 2002 Одеська національна юридична академія відкрила нове приміщення юридичної клініки, що одержала назву Юридична клініка «PRO BONO». Тут під керівництвом досвідчених юристів-практиків студенти старших курсів ОНЮА надавали безкоштовну юридичну допомогу населенню.
  Улітку 2002 р. Юридична клініка «PRO BONO» продовжила свою роботу тільки на базі Південноукраїнського центра молодих юристів. Викладачами клініки був розроблений план проведення занять за курсом «Юридична клініка». Регулярно проводився набір студентів ОНЮА, Одеського національного університету ім. Мечникова, з якими проводилися заняття і тренінги з залученням фахівців у різних галузях права.
  У вересні 2002 р. була створена юридична клініка по праву біженців. Навчання проводиться з застосуванням сучасних освітніх методик, у тому числі інтерактивних методів. У 2002 р. співробітниками клініки був розроблений і введений у навчальну програму Одеської національної юридичної академії курс «Міжнародно-правова регламентація статусу біженця й осіб, що шукають притулок», що є невід'ємною частиною освітнього процесу студентів Інституту європейського права. Студенти, що пройшли курс навчання, залучаються до надання правової допомоги особам, що звертаються.
  За підтримкою Міжнародного фонду «Відродження» у вересні 2003 р. була створена Міжвузівська юридична клініка по правах людини. Клініка діє на базі Одеського юридичного інституту Національного університету внутрішніх справ, Одеської національної юридичної академії, Одеського національного університету ім. Мечникова. Студентам викладаються методики інтерв'ювання, консультування, професійної етики юриста. Окрема увага приділяється проблемам національного і міжнародного законодавства. Після завершення курсу клінічного навчання, студенти здобувають практичні навички роботи шляхом надання правової допомоги громадянам України. Практична робота здійснюється під керівництвом професійних юристів, на базі Клініки.
  Викладачами клініки підготовлений методичний посібник «Використання інтерактивних методів навчання в юридичній клініці». У посібнику не тільки зібрані і систематизовані напрацювання в сфері клінічних методів навчання, але багато в чому використані і досягнення авторського колективу в застосуванні клінічних (інтерактивних) методик навчання. Наприклад, пропонуються рольові ігри, розроблені і використовувані в рамках нашої клініки і присвячені відпрацьовуванню навичок консультування.
  У рамках 2-х секцій Клініки пройшли навчання більш 270 студентів.

 •  Структура та механізм діяльності й функціонування “юридичної клініки”:
 • База створення клініки та її правовий статус, організаційно правова форма;
  Юридична клініка діє на базі громадської організації та складається з двох секцій: юридична клініка з прав людини та юридична клініка по праву біженців.
  Юридична клініка з прав людини є міжвузівською (студенти з трьох вузів: Одеська національна юридична академія, Одеський національний університет ім.. І.І. Мечнікова, Одеський юридичний інститут НУВС).

 • Порядок та режим роботи;
 • Юридична клініка працює з 15-00 до 18-00, щоденно крім суботи, неділі.
  Прийом громадян проводиться за попереднім записом по телефону.
  Студенти ведуть прийом по встановленому графіку чергувань, в складі не менше трьох консультантів щодня.
  На кожного відвідувача заводиться особова справа, яка складається з анкети, яка окрім особових даних, містить короткий опис суті справи та наданої допомоги. Особова справа також містить всі копії документів, які стосуються справи, при необхідності та його наявності – екземпляр правового документа, складеного консультантом та правового висновку по справі. Окрім того, відомості про всіх відвідувачів заносяться до електронної бази даних.
  Щонеділі проводиться моніторинг справ, наявних в клініці та колегіально розглядаються найбільш цікаві та складні справи.

 • Види послуг що надаються (консультації, представництво та ін.);
  • правові консультації;
  • складання правових документів (позови, скарги, заяви та інш.);
  • складання письмових правових висновків;
  • відповіді на запитання, які надходять на адресу юридичної клініки письмово;
  • представлення інтересів в суді;
  • складання запитів до органів державної влади, установ, підприємств, організацій;
  • здійснення фактичних дій щодо представлення інтересів відвідувачів в органах державної влади та місцевого самоврядування, установах, підприємствах та організаціях;
 • Порядок надання послуг;
 • Прийом громадян проводиться за попереднім записом по телефону.
  Перший прийом – інтерв’ювання.
  Безпосередня правова допомога надається через певний час консультантом, який проводив інтерв’ю. Термін, на який відкладається консультування залежить від складності справи та графіка прийому конкретними консультантами. Максимальний термін, на який відстрочується  консультація - один тиждень.
  Консультація надається лише за попереднього погодження з викладачами та кураторами. Всі правові висновки складаються в письмовій формі.

 • Опис зовнішніх зв’язків та їх організаційна структура (відносини з ВНЗ, установами та організаціями)
 • Клініка має зв’язки з Одеською Національною юридичною академією, Одеським національним університетом ім. Мечнікова, Одеським юридичним інститутом НУВС. З названими ВНЗ Клініка має укладені договори щодо співпраці, на основі яких студенти ВНЗ проходять навчання в Клініці.
  Студенти старших курсів ВНЗ, які навчаються в Клініці по праву біженців проходять практику на базі Управління у справах національностей та міграції Одеської державної обласної адміністрації.

 • Внутрішня організаційна модель, структура “юридичної клініки”;
 • Як зазначалось вище – юридична клініки діє на базі громадської організації та не має відокремленого статусу.

 • Кількість осіб залучених до роботи “юридичної клініки”:
  • викладачів – 2.
  • студентів – 21 студент (10 студентів на даний час ведуть прийом громадян у клініці, і 11 студентів слухають клінічний курс).
  • залучення інших спеціалістів – 2 професійні юристи, 1 адвокат.
 • Умови і порядок залучення осіб до роботи в “юридичній клініці”; права та обов`язки осіб залучених до роботи в “клініці”, їх заохочення та стимулювання
 • У ВНЗ оголошується конкурс на проходження стажування у юридичній клініці. Студенти ВНЗ залучаються до роботи в юридичній клініці після проходження курсу клінічного навчання, а також складання тестових завдань. Усі права та обв’язки залучених осіб закріплені у договорі, який складається між студентом та юридичною клінікою.

 • Навчально-методичне забезпечення “юридичної клініки”:
  • наявність спецкурсу, дисципліни для практичної роботи “юридичної клініки”;

  розроблено програма спецкурсу, який викладається в рамках юридичної клініки. Курс побудовано з урахуванням інтерактивних методів викладання. Заняття проводяться на протязі всього навчального року.

  • методичне забезпечення спецкурсу (обґрунтування й імплементація спецкурсу у навчальний процес ВНЗ);

  клініка діє на базі громадської організації, клінічний курс не є обов’язковим, тому носить факультативний характер;

  • навчальне забезпечення “юридичної клініки” (посібники, інтернет та інші ресурси);

  задля ефективного забезпечення діяльності клініки, остання має в наявності бібліотеку правової літератури, посібники по клінічному навчанню, періодична література, інтернет ресурси і т.д.

  • власні напрацювання та розробки

  викладачами клініки розроблений методичний посібник «Використання інтерактивних методів навчання в юридичній клініці». У посібнику не тільки зібрані і систематизовані напрацювання в сфері клінічних методів навчання, але багато в чому використані і досягнення авторського колективу в застосуванні клінічних (інтерактивних) методик навчання. Наприклад, пропонуються рольові ігри, розроблені і використовувані в рамках нашої клініки і присвячені відпрацьовуванню навичок консультування. У 2002 р. співробітниками клініки був розроблений і введений у навчальну програму Одеської національної юридичної академії курс «Міжнародно-правова регламентація статусу біженця й осіб, що шукають притулок», що є невід'ємною частиною освітнього процесу студентів Інституту європейського права.

 • Співпраця  з органами державної влади та місцевого самоврядування.
 • В рамках реалізації проекту «Надання правової допомоги біженцям і шукачам притулку в м. Одесі», в результаті плідної співпраці організації та юридичної клініки по праву біженців з Управлінням у справах національностей та міграції Одеської державної обласної адміністрації, було досягнуто згоди про проходження студентами Клініки, старших курсів ВНЗ, практики на базі Управління. 

 • Співпраця з іншими профільними організаціями.
 • Студенти Клініки та викладачі беруть участь у семінарах, тренінгах, круглих столах, обмінних програмах для студентів. Серед партнерів є і юридичні клініки з прав людини, і юридичні клініки по праву біженців. Юридична клініка активно співпрацює з ВНЗ, неурядовими організаціями та юридичними клініками України та інших країн:

  • Центр з прав людини при Ягеллонському університеті;
  • Юридична клініка по праву біженців при Київському національному університеті ім. Т. Шевченка;
  • Юридична клініка УАСПМЮ «Вестед», м. Ужгород;
  • Юридична клініка, м. Харків;
  • Юридична клініка, м. Львів;
  • Юридично-консультаційний Центр профспілки «Солидарность» «Права людини без кордонів», м. Львів;
  • Інститут прикладних гуманітарних досліджень, м. Харків;
  • Hebrew Immigrant Aid Society, Kiev;
  • Українська Асоціація студентів-правників м. Київ;
  • LARC, an affiliate of Hungarian Helsinki Committee;
  • The Halina Niec Human Rights Association;
  • Одеський юридичний інститут Національного університету внутрішніх справ;
  • Одеська національна юридична академія;
  • Одеський національний університет ім.. І.І. Мечнікова;
  • Благодійний фонд «Екоправо-Львів».
 • Кількісні показники діяльності “юридичної клініки”:
  • кількість прийнятих громадян – 106;
  • характеристика за соціальними групами прийнятих громадян – пенсіонери та безробітні;

  Аналіз юридичної галузевості та категорій справ “юридичної клініки”:
  На протязі 2005 р. в провадженні Клініки були справи з наступних галузей права:

  • 27 справ з питань житлового права;
  • 17 справ з загальних цивільно-правових питань;
  • 14 справ з питань соціального забезпечення;
  • 10 справ з питань спадкового права;
  • 10 цивільно-процесуальних питань;
  • 10 справ з питань сімейного права;
  • 8 справи з питань трудового права;
  • 4 справа з питань адміністративного права;
  • 1 справа з питань податкового права;
  • 1 справа з питань земельного права;
  • 1 справа щодо звернення до Європейського суду з прав людини;
  • 3 справи з інших питань;
  • інші.
 • Матеріально-фінансова база клініки
 • В своїй роботі студенти мають у користуванні обладнану офісними меблями кімнату, де здійснюється прийом громадян, комп’ютери з електронною правовою базою, а також доступом до Інтернету, постійно поновлювальну бібліотеку  юридичної літератури.

 • Участь “юридичної клініки” у реалізації державних і недержавних цільових програм:
 • Юридична клініка постійно приймає участь у різних навчальних програмах, як то: студентські конференції та змагання, написання статей у періодичні видання та інше, які організуються як ВНЗ та державними установами, так і недержавними організаціями та фондами.

 • Основні проблеми діяльності “юридичної клініки”.
 • Основні проблеми, з якими стикається клініка, - не завжди позитивна громадська думка щодо якості правової допомоги, яка надається в Клініці студентами (ця думка не відображає реальне становище). Негативне відношення професійними юристами до такої діяльності і сприйняття її як конкуренції.

 • Перспективи вдосконалення діяльності “юридичної клініки”.
 • Загально-державна підтримка юридичної клінічної програми та її інтеграція у навчальні процеси підготовки юристів.Про авторів | Мапа сайту | Privacy Policy | Контактна інфо | ©2006 Alex'Z & Pamela.

При використаннi матерiалiв сайту посилання на "Асоціацію Юридичних Клінік України" та цей сайт є обов'язковим.