home English
Бібліотека | Контакт інфо донорів Юр.Консультація
В Інтернеті На сайті

Юридичні клініки Полтави

Тут Ви можете преглянути коротку інформацію по юридичних клініках

Більш даталізовану, яку ми отримали від керівників клінік Ви можете скачати у форматі Microsoft Word з посилань нижче:

Юридична клініка “Наше право”: nashepravo.rar 9K

Юридична клініка “Наше право” при Полтавському інституті економіки і права, Програми “Молодіжне право”

 • Контактна інформація про «юридичну клініку»:
 • Юридична клініка “Наше право” при Полтавському інституті економіки і права, Програми “Молодіжне право”
  м. Полтава, вул. Котляревського 1/27, к. 706, тел. +38 05322 7-39-13, bryzh@mail.ru (m_pravo@mail.ru – для консультацій).

 • Загальна інформація про історію створення та становлення «юридичної клініки»
 • Юридична клініка “Наше право” при Полтавському інституті економіки і права була створена 15 травня 2005 року в якості окремого навчального підрозділу. Із вересня 2005 року в рамках проекту “Розвиток юридичної клініки в Полтаві” Програми “Молодіжне право” за підтримки Міжнародного фонду “Відродження” юридична клініка “Наше право” розпочала свою роботу з надання безплатної правової допомоги малозабезпеченим верствам населення. У юридичній клініці працюють викладачі кафедри правознавства інституту, студенти-юристи 3-5 курсів, також спеціалісти обласного управління юстиції і юристи-практики. Консультації надаються не лише при особистому прийомі. Працює телефон довіри та електронна пошта, куди також можна звертатися за допомогою. Юридична клініка обладнана спеціально для надання правової допомоги – передплачено юридичні видання, створено бібліотечку, встановлено необхідне обладнання та меблі. Окрім суто консультаційної допомоги, юридична клініка “Наше право” провадить правопросвітницьку роботу: бере участь в організації творчих конкурсів, організовує лекції та зустрічі для молоді, розповсюджує правові знання серед населення, бере участь у проведенні радіопрограм “Молодіжне право” на ФМ-радіостанції “Ваша хвиля”, запровадженні відповідної рубрики у міських, районних і обласних газетах та в Інтернет-виданнях, долучається до реалізації виборчих проектів, проектів для підприємців, абітурієнтів, з прав дітей тощо. Юридична клініка “Наше право” Полтавського інституту економіки і права та Програми “Молодіжне право” має партнерів серед судів та прокуратури міста й області, громадських організацій України й інших країн.

 • Структура та механізм діяльності й функціонування “юридичної клініки”
 • Юридична клініка “Наше право” входить до підрозділу практичного навчання, створеного на базі Полтавського інституту економіки і права. Ініціатива створення юридичної клініки виходила з двох джерел: це проект з одного боку Програми “Молодіжне право”, з іншого – Полтавського інституту економіки і права. Підтримка юридичній клініці була надана Міжнародним фондом “Відродження”, управлінням у справах сім’ї та молоді Полтавської облдержадміністрації. У перспективі в разі доцільності юридична клініка “Наше право” може перетворитися в самостійну громадську організацію. У юридичній клініці, роботу якої координує декан факультету правознавства, працюють викладачі-куратори, також студенти-консультанти, роботою яких керують студентські координатори.

 • Порядок та режим роботи
 • Юридична клініка “Наше право” Полтавського інституту економіки і права та Програми “Молодіжне право” надає консультації з цивільного, господарського, житлового права, також проводяться виїзні консультації і представництво (за бажанням) у веденні справ. Консультації надаються як особисто клієнту, так і телефоном та електронною поштою.
  Щоб отримати допомогу, клієнт юридичної клініки “Наше право” має пред’явити документ, з якого можна зробити висновок про його належність до цільової аудиторії. Після того обставини звернення на основі опитування клієнта викладаються у журналі прийому (якщо його питання може бути вирішене в рамках роботи юридичної клініки), клієнт заповнює анкету. Якщо справа не викликає труднощів, відповідь надається одразу, якщо ж потрібен час, то студент, який обрав цю справу для розгляду, призначає час і готується до надання кваліфікованої допомоги. Участь у підготовці студента до відповіді беруть викладачі, юристи-практики, спеціалісти, що співпрацюють з юридичною клінікою.
  Оскільки юридична клініка “Наше право” є проектом Полтавського інституту економіки і права та Програми “Молодіжне право”, то з цього і виплаває розгалужена мережа зовнішніх зв’язків. Безпосередню підтримку у роботі юридичної клініки надають юристи-практики, спеціалісти обласного управління юстиції. Налагоджено також співпрацю із судами та прокуратурою. У юридичній клініці також стажуються студенти інших вищих навчальних закладів, які є волонтерами Програми “Молодіжне право”. На вертикальному рівні юридична клініка “Наше право” при Полтавському інституті економіки і права має зв’язки із юридичними клініками інших освітніх установ Міжнародного відкритого університету розвитку людини “Україна”. Окрім того, налагоджено зв’язки з державними установами, органами місцевого самоврядування, підприємствами та громадськими організаціями. Із деякими суб’єктами укладено угоди про співпрацю або відбувся обмін листами підтримки.
  Координує роботу юридичної клініки “Наше право” координатор – декан факультету правознавства, у юридичній клініці працюють викладачі кафедри правознавства Полтавського інституту економіки і права, а також студенти-юристи 3-5 курсів, роботу яких координують студентські координатори.

 • Кількість осіб залучених до роботи “юридичної клініки”:
  • викладачів – 5
  • студентів – 20
  • залучення інших спеціалістів – юристи – 2, спеціалісти управління юстиції – 5, волонтери Програми “Молодіжне право” – 4

  За результатами навчання, заповненої анкети та співбесіди формується студентський штат юридичної клініки, які окрім стажування, що поліпшує їхню підготовку. Мають можливість брати участь у семінарах-тренінгах Програми “Молодіжне право”, у стажуванні в судах. У їхні обов’язки входить присутність на теоретичних та практичних заняттях, виконання навчального графіку, виконання завдань керівника юридичної клініки, здійснювати практичну роботу за встановленою програмою, дотримуватися етичних норм та вимог діючого законодавства, виконувати правила внутрішнього розпорядку та не розголошувати відомості. Які отримуються в ході виконання практичних завдань. А права полягають в отриманні необхідних консультацій та матеріалів, користуванні майном та базою юридичної клініки для виконання практичних завдань, відмовитися від роботи у клініці.

 • Навчально-методичне забезпечення “юридичної клініки”
  • Спецкурс із роботи юридичної клініки розробляється і буде впроваджений у навчальний план роботи юридичної клініки “Наше право”;
  • До спецкурсу, за проходження якого, до речі, виставлятиметься оцінка (залік), входитимуть теми, що будуть подані у фундаментальному посібнику, що розробляється. Це історія юридичного клінічного руху, організаційна модель юридичної клініки, права та обов’язки її працівника, психологія консультування, спеціалізовані курси;
  • У юридичній клініці “Наше право” є доступ до мережі Інтернет, існує електронна база законодавства, сформована бібліотечка та здійснюється передплата періодичних видань;
  • Юридична клініка “Наше право” бере участь у розробці методичних посібників та інших документів у галузі правозахисту та прав молоді. Остання робота – Путівник “Молодіжне право” з відповідями на найактуальніші питання прав молоді, визначені соцдослідженням, розроблено Інтернет-сайт з електронними консультаціями, розроблено методичний посібник для правозахисних організацій та юридичних клінік, у якому викладено усю схему діяльності організації та поради щодо її ефективного впровадження;

   

 • Співпраця  з органами державної влади та місцевого самоврядування
 • Юридична клініка “Наше право” співпрацює з обласним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, обласним управлінням юстиції, управлінням у справах преси та інформації, освіти і науки, сім’ї, дітей і молоді облдержадміністрації, постійною комісією з питань молоді, спорту та туризму Полтавської обласної ради.

 • Співпраця з іншими профільними організаціями
 • Юридична клініка “Наше право” співпрацює також із трьома районними судами м. Полтави, Апеляційним судом, прокуратурою, приватними нотаріусами, правозахисними, молодіжними громадськими організаціями області, України та інших країн.

 • Кількісні та якісні показники діяльності “юридичної клініки”
  • кількість прийнятих громадян – 144;
  • характеристика за соціальними групами прийнятих громадян: малозабезпечені та соціально вразливі групи – пенсіонери, молодь, безробітні, інваліди;
  • аналіз юридичної галузевості та категорій справ “юридичної клініки” – більшість справ стосується житлового права (розподіл майна, придбання житла і справи з відстоювання порушених прав), сімейного права (розірвання шлюбу, виплата аліментів), цивільного та господарського права. У виїзних консультаціях особливо вирізняється земельне право;
 • Матеріально-фінансова база клініки
 • Юридична клініка “Наше право” обладнана більшістю необхідних для її роботи засобів – оргтехнікою, меблями і м’якими меблями, створено бібліотечку та передплачено періодичні видання. Приміщення та телефонну лінію забезпечує Полтавський інститут економіки і права, інші основні засоби та засоби зв’язку – Програма “Молодіжне право” за підтримки Міжнародного фонду “Відродження”. Також фінансову підтримку надає управління у справах сім’ї та молоді Полтавської облдержадміністрації (видання поліграфічної продукції).

 • Участь “юридичної клініки” у реалізації державних і недержавних цільових програм
 • Оскільки юридична клініка “Наше право” при Полтавському інституті економіки і права є складовою частиною Програми “Молодіжне право”, то вона автоматично є складовою частиною Програми дій “Молодіжне право”, що об’єднує комплекс заходів із забезпечення та захисту прав молоді. Ця програма має бути розглянута державними органами. Програма “Молодіжне право” (і, відповідно, юридична клініка “Наше право”) є складовою частиною Обласної програми “Студентство Полтавщини”.

 • Основні проблеми діяльності “юридичної клініки”:
  • недостатнє самозабезпечення юридичної клініки;
  • мала участь юристів-практиків у роботі юридичної клініки;
  • значна плинність кадрів (і викладачів, і студентів);
  • відсутність підтримки діяльності юридичної клініки (і юридичних клінік) іншими вищими навчальними закладами регіону.
 • Наявність перешкод в діяльності “юридичної клініки”
 • Окрім перешкод суто бюрократичних та перешкод, пов’язаних із суб’єктивним ставленням до юридичної клініки, їх немає.

 • Перспективи вдосконалення діяльності “юридичної клініки”:
  • повне самозабезпечення роботи юридичної клініки;
  • краща організація виїзних консультацій;
  • організація юридичних клінік в інших навчальних закладах регіону, що готують юристів;
  • набуття юридичною клінікою статусу громадської організації.


Про авторів | Мапа сайту | Privacy Policy | Контактна інфо | ©2006 Alex'Z & Pamela.

При використаннi матерiалiв сайту посилання на "Асоціацію Юридичних Клінік України" та цей сайт є обов'язковим.