home English
Бібліотека | Контакт інфо донорів Юр.Консультація
В Інтернеті На сайті

Юридичні клініки Рівне

В меню зліва Ви можете преглянути коротку інформацію по юридичних клініках.

Більш даталізовану, яку ми отримали від керівників клінік Ви можете скачати у форматі Microsoft Word з посилань нижче:

„Острозька академія” : ostrog.zip 22K

Юридична клініка «Pro Bono» правничого факультету Національного університету «Острозька академія»

 • Контактна інформація про юридичну клініку:
 • Юридична клініка «Pro Bono» правничого факультету
  Національного університету «Острозька академія»,
  вул. Семінарська, 2а,
  м. Острог, Рівненська обл., 35800,
  телефон/факс (8 03654) 307-94,
  af@li.org.ua, www.li.org.ua

 • Загальна інформація про історію створення та становлення юридичної клініки.
 • Юридичну клініка «Pro Bono» правничого факультету Національного університету «Острозька академія» було створено 2000 року студентами правничого факультету Національного університету „Острозька академія”. З 2002 року в клініці починає розвиватись програма „Практичне право”. В 2002 року вченою радою факультету було прийнято рішення про включення курсу „Основи юридичної практики”, який є базовим для клініцистів, до навчальної програми ІІ курсу. З початку 2005-2006 навчального року в клініці запроваджено напрямок роботи «Адвокат по переписці», що включає в себе надання безкоштовних юридичних консультацій для осіб, які відбувають покарання у вигляді позбавлення волі. В цей же час на факультеті почав випробовуватися курс «Основи правового аналізу». Зараз «юридична клініка» перетворилась із студентської ініціативи на важливий компонент освіти на факультеті, в ній працює 3 куратори-викладачі правничого факультету. Створено ресурсний центр, де широко представлена необхідна правова література.

 • Структура та механізм діяльності й функціонування юридичної клініки:
 • Клініка є спільним проектом Благодійного фонду „Правничі ініціативи” та Національного університету „Острозька академія”.

 • порядок та режим роботи:
 • Прийом громадян здійснюється з понеділка по п’ятницю з 15:30 до 19:30. Чергування студентів проходить згідно розкладу в понеділок-четвер в дві зміни: 1 – з 15:30 по 17:30 та у 2 – з 17:30 по 19:30; а в п’ятницю в одну зміну: з 15:30 по 17:00.

 • види послуг що надаються:
 • Клінікою надаються послуги із правового консультування малозабезпечених громадян , підготовки документів юридичного характеру, представництва інтересів громадян в судових та адміністративних органах. Безкоштовна юридична допомога також надається особам, які перебувають у місцях позбавлення волі – напрямок роботи «Адвокат по переписці». Крім того діє програма „Практичне право”, в межах якої студенти консультанти проводять тренінгові заняття з основ законодавства України для учнів шкіл, за період з 2002 року було проведено понад 200 таких занять.

 • порядок надання послуг:
 • Громадянин, який звертається до «юридичної клініки» обов’язково ознайомлюється із правилами роботи,  а також із умовами на яких надається консультація. У разі його згоди підписується відповідна заява, після чого студент-консультант проводить інтерв’ювання клієнта та здійснює його реєстрацію. Процедура інтерв’ювання має розроблені форми: реєстраційну картку по справі, анкету клієнта, листок інтерв’ю. Консультації надаються лише після узгодження із викладачем куратором, який працює зі студентами згідно узгодженого графіку. Заборонено надання консультацій одразу після інтерв’ювання клієнта. Всі консультації оформлюються у письмовій формі і перевіряються студентським адміністратором на предмет правильного заповнення документації. Після цього консультації підписуються викладачем-куратором, який здійснює контроль за якістю наданої юридичної допомоги. Після завершення справи, вона передається в архів, її опис вноситься до електронної бази даних, а статистичні дані по справі записуються в окремий файл для кожного консультанта. Консультування за напрямком «Адвокат по переписці відбувається аналогічно за тим винятком, що спілкування з клієнтом здійснюється виключно в письмовій формі.

 • Опис зовнішніх зв’язків та їх організаційна структура.
 • Національний університет „Острозька академія” забезпечує необхідний рівень навчального компоненту в роботі ЮК (студентам викладається курс „Основи юридичної практики”, а також забезпечується проходження практики на базі ЮК. Крім того на факультеті випробовується курс «Основи правового аналізу»). З іншого боку Благодійний фонд „Правничі ініціативи” здійснює матеріальне забезпечення роботи ЮК, формування ресурсного центру клініки тощо. Серед державних органів ЮК на даний момент у програмі „Практичне право” співпрацює із Острозьким районним та міським центром соціальних служб для молоді. Досвід діяльності ЮК обговорюється на періодичних засідання обласної методично-координаційної ради з питань правової освіти населення

 • Внутрішня організаційна модель, структура юридичної клініки.
 • До складу адміністративного персоналу юридичної клініки” входять: керівник ЮК (призначається президентом БФ „Правничі ініціативи”); викладачі-куратори ЮК (призначаються президентом БФ „Правничі ініціативи” за погодженням із деканатом правничого факультету Національного університету „Острозька академія”); студентські адміністратори ЮК за напрямками «Робота з реальним клієнтом» та «Адвокат по переписці» (призначаються керівником ЮК); менеджер програми „Практичне право” (призначається керівником ЮК). Студенти, які працюють в ЮК, поділяються на слухачів та консультантів.

 • Кількість осіб залучених до роботи юридичної клініки:
 • - викладачів – 3 особи
  - студентів – 41 особа
  - залучення інших спеціалістів – 1 практикуючий юрист

 • Умови і порядок залучення осіб до роботи в юридичній клініці; права та обов`язки осіб залучених до роботи в “клініці”, їх заохочення та стимулювання;
 • Керівник ЮК: здійснює поточне управління роботою ЮК, планує та розробляє стратегію її розвитку. Призначає студентських адміністраторів та менеджера „Практичного права”. Його рішенням зараховуються студенти до числа консультантів та слухачів ЮК. Відповідальний перед керівництвом БФ „Правничі ініціативи”. Заохочення – заробітна плата, як працівник (керівник проекту) в БФ „Правничі ініціативи”.
  Викладачі-куратори: відповідають за правову якість консультацій, що надаються ЮК. Забезпечують викладання „Основ юридичної практики” та «Основ правового аналізу», беруть участь у підготовці та проведенні освітніх днів. Заохочення – заробітна плата за викладання двох спецкурсів та заробітна плата в БФ „Правничі ініціативи”. Перевіряють складені консультантами уроки з курсу „Практичне право”.
  Студентські адміністратори за напрямками «Робота з реальним клієнтом» та «Адвокат по переписці»: здійснюють підготовку розкладів чергувань, контролюють відвідування їх консультантами, перевіряють правильність оформлення документації. Відповідають за роботу із слухачами. Заохочення – списання коштів за додаткові навчальні послуги в Університеті.
  Менеджер програми „Практичне право”: організовує проведення занять в школах, домовляється із адміністрацією шкіл про проведення занять, визначає тематику занять, які будуть проводитись. Формує групи для проведення занять з „Практичного права”. Відповідає за оперативну роботу програми „Практичне право”. Заохочення – списання коштів за додаткові навчальні послуги в Університеті.
  Консультанти: студенти 3, 4 та 5 курсів правничого факультету, які здійснюють інтерв’ювання та консультування клієнтів ЮК. До кола їх обов’язків входить якісна та старанна підготовка консультацій, документів правого характеру, відвідування освітніх днів, проведення занять „Практичне право”. Як заохочення студентам, які працюють у ЮК на 3 курсі робота в ЮК зараховується за проходження практики. Крім того особи, які працювали в ЮК протягом 2 років отримують свідоцтво консультанта ЮК. У разі недотримання вимог розпорядку роботи ЮК (напр., пропуск без поважних причин 2 чергувань) студент може бути відрахований з числа консультантів.
  Слухачі: студенти 2 курсу, які протягом трьох триместрів навчання проходять стажування в ЮК. До слухачів вони зараховуються за результатами трьохетапного відбору (тест з права, творче завдання, співбесіда) і за умови успішного стажування за рішенням керівника ЮК зараховуються до числа консультантів. Вони зобов’язані пройти курс тренінгів з підготовки до роботи консультантом (понад загальнообов’язковий курс „Основ юридичної практики”), спостерігати за роботою групи консультантів до якої вони закріплені, знайомитись із умовами роботи ЮК. У разі успішного завершення стажування такі студенти зараховуються до числа консультантів ЮК, в іншому разі – відраховуються.

 • Навчально-методичне забезпечення юридичної клініки:
 • У навчальних планах університету є спецкурс - дисципліна для практичної роботи “юридичної клініки”.
  Протягом 6-го триместру навчання (ІІ курс) для всіх студентів правничого факультету читається курс „Основи юридичної практики”. Крім того студенти, які залучаються безпосередньо до роботи в „юридичній клініці” обов’язково проходять додатковий цикл тренінгових занять.
  Спецкурс викладається студентам ІІ курсу в 6 триместрі навчання. Він є загальнообов’язковим.
  Клініка добре забезпечена необхідними навчально-методичними матеріалами. Створено ресурсний центр з необхідною правовою літературою. В клініці є 5 комп’ютерів підключених до мережі Інтернет, телефон. Встановлено електронну базу: „Інфодиск: Законодавство України”.

 • Власні напрацювання та розробки:
 • Тренінгові заняття „Ефективне інтерв’ювання”, „Ефективне консультування”, „Використання інтерактивних методик при проведенні занять з „Практичного права” в школі”. Розроблено та видано посібник «Основи ефективного консультування»; збірник задач з різних галузей права на основі реальних справ, які були в практиці ЮК; брошура під назвою «Знайомтесь: юридична клініка».

 • Співпраця  з органами державної влади та місцевого самоврядування.
 • Юридична клініка співпрацює лише з Острозьким районним та міським центром соціальних служб для молоді, вони надають фінансування для проведення окремих занять з „Практичного права” в школах м. Острога та Острозького району. Окрім того досвід діяльності ЮК вивчався Рівненською обласною міжвідомчою координаційною радою та був визнаний корисним і рекомендований до поширення. В іншому ж органи державної влади абсолютно пасивні, а співпраця із ними відсутня.

 • Співпраця з іншими профільними організаціями.
 • ЮК співпрацює із МФ „Відродження”, Американською асоціацією юристів, Рівненським обласним осередком КВУ тощо. Є членом Асоціації юридичних клінік України.

 • Кількісні та якісні показники діяльності юридичної клініки
  • кількість прийнятих громадян;

  протягом 2004-2005 навчального року було прийнято 116 громадян.

  • характеристика за соціальними групами прийнятих громадян;

  22% – пенсіонери, 16% – робітники, 26% – службовці, 4% – приватні підприємці, 19% – безробітні, 13% – студенти. Цей розподіл відображає структуру зайнятості населення, що звертається до юридичної клініки, а також категорії населення, що особливо потребує правової допомоги і в більшості випадків не має можливості отримати її безкоштовно.

  • аналіз юридичної галузевості та категорій справ юридичної клініки;

  розподіл справ за галузями права в юридичній клініці є наступним: 3% – адміністративне право, 3% – господарське право, 6% – земельне право, 3% – конституційне право, 1% – міжнародне приватне право, 1% – фінансове право, 21% – право соціального забезпечення, 11% – сімейне право, 10% – трудове право, 28% – цивільне право, 5% – цивільне процесуальне право, 8% – житлове право. Галузевий розподіл справ в клініці відображає той спектр питань, що передусім цікавлять клієнтів юридичної клініки Pro bono, а саме питання цивільного права та права соціального забезпечення.

 • Участь юридичної клініки у реалізації державних і недержавних цільових програм.
 • Де-юре ЮК участі у реалізації державних і недержавних цільових програм не приймає, проте де-факто активно реалізує загальнодержавну програму з правової освіти населення.Про авторів | Мапа сайту | Privacy Policy | Контактна інфо | ©2006 Alex'Z & Pamela.

При використаннi матерiалiв сайту посилання на "Асоціацію Юридичних Клінік України" та цей сайт є обов'язковим.