home English
Бібліотека | Контакт інфо донорів Юр.Консультація
В Інтернеті На сайті

Юридичні клініки Тернополя

Тут Ви можете преглянути коротку інформацію по юридичних клініках.

Більш даталізовану, яку ми отримали від керівників клінік Ви можете скачати у форматі Microsoft Word з посилань нижче:

Тернопільська юридична клініка: ternopil.zip 8K

Тернопільська юридична клініка Тернопільської академії народного господарства

 • Контактна інформація про «юридичну клініку»:
 • Тернопільська юридична клініка
  Тернопільської академії народного господарства;
  46009, м. Тернопіль, вул. Львівська, 3а, тел./факс 8 0352 533592
  Електронна пошта: Lawschool@ukr.net  Lawclinic_tane@list.ru

 • Загальна інформація про історію створення та становлення «юридичної клініки»;
 • Тернопільська юридична клініка у тому форматі, в якому працює створена в жовтні 2002 року. Проте ще у 2001 році громадська організація “Демократичний вибір” спільно з Адвокатським об’єднанням “Ліга” відкрила громадську приймальню “Право знати”. Мета цього проекту – надання безоплатної юридичної допомоги малозабезпеченим і соціально незахищеним верствам населення. До роботи в приймальні були залучені викладачі та студенти (як волонтери) юридичного інституту ТАНГ а також практичні юристи і адвокати. Можна вважати, що ця приймальня і була основою сучасної юридичної клініки. Інформаційну та методичну допомогу при створенні нам надавали наші польські партнери із Краківської юридичної клініки, яка діє при факультеті адміністрації та права Ягеллонського університету. Надалі ми отримували фінансову допомогу від Міжнародного фонду Відродження“ та Асоціації американських юристів (ABBA/CEELI).

 • Структура та механізм діяльності й функціонування “юридичної клініки”.
 • Тернопільська юридична клініка створена та працює при міській громадській організації “Демократичний вибір”. У юридичній клініці прийом громадян здійснюється три дні на тиждень: у вівторок, середу, четвер з 15 год. до 17 год. Послуги, які надає юридична клініка: консультування, складання процесуальних документів, представництво у суді і органах державної влади та місцевого самоврядування тощо.
  Тернопільська юридична клініка за час своєї діяльності налагодила стосунки із багатьма громадськими організаціями, серед них: Правозахисна організація “Аквітас”, Асоціаіція споживачів, Тернопільський центр захисту прав людини, Тернопільський центр громадських ініціатив, громадськими організаціями інвалідів. З органів державної влади та самоврядування у нас склалися добрі стосунки з управлінням у справах сім’ї та молоді Тернопільської міської ради. Зокрема при здійснені спільного проекту, а саме надання юридичних консультацій молоді та студентам управління надавало у користування приміщення.
  У юридичній клініці працює три секції: права соціального захисту, цивільного та господарського права, секція захисту прав людини. Громадяни, які бажають отримати юридичну консультацію, чи інший вид правової допомоги по телефону записуються на прийом. На прийомі обов’язково є черговий студент та викладач – куратор секції.
  До роботи у юридичній клініці залучено троє викладачів, усі окрім викладацької роботи займаються практикою, з них двоє мають посвідчення на право займатися адвокатською діяльністю. Студентів, які виявили бажання працювати у юридичній клініці – 14 осіб. Працівники юридичної клініки працюють або навчаються на юридичному факультеті Тернопільського державного економічного факультету. Основний принцип залучення студентів до роботи в “юридичній клініці” – добровільність. Серед студентів, які виявили бажання працювати в “юридичній клініці” проводиться тестування. Порядок роботи, розподіл обов’язків та статус усіх працівників юридичної клініки регламентується Правилами внутрішнього розпорядку, які є обов’язковими до виконання усіма членами “юридичної клініки”. У роботі юридичної клініки під час прийому громадян студенти та куратори секцій використовують інформаційні форми, які ми самостійно розробили. 

 • Навчально-методичне забезпечення “юридичної клініки”
 • Для студентів, які виявили бажання працювати в “юридичній клініці” та пройшли тестування викладачі-куратори секцій проводять заняття. Вони є обов’язковими для студентів перед тим, як допустити їх до консультування громадян. Для цього викладачами розроблено та видруковано навчально-методичні матеріали із спецкурсу “Юридична практика”. У своїй роботі працівники “юридичної клініки” використовують і інші засоби: методичні розробки та посібники, видані в інших “юридичних клініках” України, Росії, Польщі, інтернет-ресурси, спеціальні юридичні видання.

   В 2005 році викладачами “юридичної клініки” видруковано навчально-методичні матеріали з спецкурсу “Юридична практика” автори: Джинджириста Н.Н., Наулік Н.С., Сіда Р.В. Тематичний план включає шість тем: “Інтерв’ювання”, “Юридичний аналіз справи та вироблення правової позиції” по справі”, “Консультування”, Психологічні основи спілкування”, “Професійна етика юриста”, “Методичні рекомендації з цивільного процесу”.

 • Кількісні та якісні показники діяльності “юридичної клініки”
  • кількість прийнятих громадян – 77 осіб;
  • основна категорія відвідувачів “юридичної клініки” – пенсіонери, а також безробітні, багатодітні матері, інваліди, звільнені в запас військовослужбовці, студенти. Основний вид правової допомоги – консультування громадян з різних питань.
  • Консультації, надані студентами відвідувачам стосувалися, в основному таких галузей права: цивільного, трудового, права соціального захисту, житлового, сімейного. До традиційних додалися ще й консультації з виборчого права. Вони, в основному стосувалися проблеми невключення у списки виборців у зв’язку зі зміною місця проживання. “Яскравих” показових справ не було.
  • “Юридична клініка” тісно співпрацює з управлінням у справах сім”ї та молоді Тернопільської міської ради.Про авторів | Мапа сайту | Privacy Policy | Контактна інфо | ©2006 Alex'Z & Pamela.

При використаннi матерiалiв сайту посилання на "Асоціацію Юридичних Клінік України" та цей сайт є обов'язковим.